Ciclul 1 - Licenta
DOMENII DE STUDIU

INGINERIA MATERIALELOR

 

INGINERIA MEDIULUI

Planuri de invatamant Fisele disciplinelor

2023-2024

  Planuri de invatamant Fisele disciplinelor

2023-2024

(SM) Știința Materialelor I, II, III, IV.   (IPMI) Ingineria și Protecția Mediului în Industrie I, II, III, IV
(IPM) Ingineria Procesării Materialelor I, II, III, IV.
(SM-ENG) Știința Materialelor - Engleză I, II, III, IV.      
 
Ciclul 2 - Master
DOMENII DE STUDIU

INGINERIA MATERIALELOR

 

INGINERIA MEDIULUI

 

 

STIINTE INGINERESTI APLICATE

Planuri de invatamant Fisele disciplinelor

2023-2024

  Planuri de invatamant

Fisele disciplinelor

2023-2024

  Planuri de invatamant

Fisele disciplinelor

2023-2024

(MTA) Materiale si tehnologii avansate I, II   (PAPM) Procedee avansate în protecţia mediului I, II   (SPS) Sisteme Poligrafice Sustenabile I, II
(IMPAM) Ingineria si managementul procesarii avansate a materialelor I,II   (MIRND) Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor I, II  
(SACM) Sudarea si asigurarea calitatii materialelor I, II   (IDEDD) Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile I, II  
      (DDPM) Dezvoltarea durabila si protectia mediului I, II  
      Modul de psihopedagogie II master (comun pentru toate programele de master)