Ciclul 1 - Licenta
DOMENII DE STUDIU

INGINERIA MATERIALELOR

 

INGINERIA MEDIULUI

Planuri de invatamant Fisele disciplinelor

2021-2022

  Planuri de invatamant Fisele disciplinelor

2021-2022

(SM) Știința Materialelor I, II, III, IV.   (IPMI) Ingineria și Protecția Mediului în Industrie I, II, III, IV
(IPM) Ingineria Procesării Materialelor I, II, III, IV.
 
Ciclul 2 - Master
DOMENII DE STUDIU

INGINERIA MATERIALELOR

 

INGINERIA MEDIULUI

 

 

STIINTE INGINERESTI APLICATE

Planuri de invatamant Fisele disciplinelor

2021-2022

  Planuri de invatamant

Fisele disciplinelor

2021-2022

  Planuri de invatamant

Fisele disciplinelor

2021-2022

(MTA) Materiale si tehnologii avansate I, II   (PAPM) Procedee avansate în protecţia mediului I, II   (SPS) Sisteme Poligrafice Sustenabile I, II
(IMPAM) Ingineria si managementul procesarii avansate a materialelor I,II   (MIRND) Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor I, II  
(SACM) Sudarea si asigurarea calitatii materialelor I, II   (IDEDD) Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile I, II  
      (DDPM) Dezvoltarea durabila si protectia mediului I