Planul operațional 2022-2023

privind implementarea Planului managerial al Rectorului la nivelul Facultății de Ingineria Materialelor şi a Mediului