Planul operațional 2021-2022

privind implementarea Planului managerial al Rectorului la nivelul Facultății de Ingineria Materialelor şi a Mediului