Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului a fost înfiinţată în anul 1990, sub denumirea: Știința și Ingineria Materialelor, la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor.

 

Din anul 2011, denumirea facultății este Ingineria Materialelor și a Mediului, denumire care pune în evidență cele două domenii de studii gestionate.

 

În urma ierarhizării domeniilor de studiu (conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 - http://chestionar.uefiscdi.ro/) de către organisme naționale și internaționale, ambele domenii ale facultății sunt în categoria A (cea mai performantă).

 

În plus, domeniul Ingineria Materialelor a acumulat cel mai mare punctaj, fiind pe primul loc în țară, iar domeniul Ingineria Mediului pe locul doi.

 

Acest rezultat remarcabil motivează pe mai departe cadrele didactice și studenții facultății să mențină un standard ridicat de pregătire și instruire.

 

RAPORTUL FACULTĂŢII PE ANUL 2023