IMPORTANT

Aceasta este varianta actualizată a orarului. Datorită situației existente pot interveni modificări în orar.

Vă rugăm să consultați periodic această pagină.

 

Licență
Orarul pentru toate specializarile:
Anul I-II Anul III - IV
Varianta 20.03.2024

 

Master
Domeniul Ingineria Materialelor Domeniile Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate

Anul I

MTA Materiale și tehnologii avansate

IMPAM Ingineria si Managementul Procesarii Avansate a Materialelor

Orarul pentru toate specializarile:

 

(PAPM) Procedee Avansate în Protecția Mediului

(DDPM) Dezvoltarea Durabilă și Protecția Mediului

(MIRND) Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor

(IDEDD) Ingineria, Dreptul și Economia Dezvoltării Durabile

(SPS) Sisteme Poligrafice Sustenabile

Anul II

MTA Materiale și tehnologii avansate

IMPAM Ingineria si Managementul Procesarii Avansate a Materialelor