PLAN STRATEGIC 2020-2024

al Facultătii de Ingineria Materialelor şi a Mediului (planul strategic se continuă cu un Plan Operaţional privind implementarea Planului managerial al Rectorului la nivelul Facultății de Ingineria Materialelor şi a Mediului)