Logo Ingineria Materialelor si a Mediului

Bine ati venit la Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului - UTCN

Contact

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului
Bd. Muncii 103-105 Cod 400641 Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264 401 621 / Fax 0264 415 054
Secretariat: 0264 401 622 / Fax: 0264 415 054
Email: Corina.Bondor@staff.utcluj.ro

Misiune si obiective

Misiunea Facultatii de Ingineria Materialelor si a Mediului este de a asigura pregatirea educationala si de a forma specialisti cu profesia de inginer in domeniile de materiale si mediu, avand urmatoarele competente de bază:

- proiectarea si selectarea materialelor pentru diverse aplicatii industriale;

- proiectarea tehnologiilor optime si a utilajelor de procesare a materialelor;

- proiectarea de tehnologii pentru protectia mediului industrial si a utilajelor tehnologice necesare acestor tehnologii, monitorizarea emisiilor poluante si masuri pentru reducerea acestora.

 

Activitătile didactice se desfăsoara în cele trei cicluri de studii: licenţă, masterat şi şcoală doctorală. În ciclul de licenţă, facultatea oferă următoarele domenii şi specializări:

Domeniul Ingineria Materialelor cu specializările:

- Ştiinţa Materialelor

- Ingineria Procesării Materialelor

Domeniul Ingineria Mediului cu specializarea:

- Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

 

Pregătirea prin studii universitare de masterat se face pe următoarele specializări:

Domeniul Ingineria Materialelor:

- Metalurgia pulberilor şi materiale avansate

- Materiale, micro şi nanotehnologii

- Ingineria şi managemenul procesării avansate a materialelor

- Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor

Domeniul Ingineria Mediului

- Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului (descriere);

- Procedee avansate în protecţia mediului (descriere);

- Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor (descriere);

- Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile (descriere);

- Antreprenoriatul dezvoltării durabile (descriere);

- Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile (descriere);

 

Şcoala doctorală oferă posibilitatea perfecţionării profesionale în domeniul Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului în regim cu frecvenţă - cu bursă, sau fără frecvenţă – cu taxă.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter