Misiunea Facultatii de Ingineria Materialelor si a Mediului este de a asigura pregatirea educationala si de a forma specialisti cu profesia de inginer in domeniile de materiale si mediu, avand urmatoarele competente de bază:

- proiectarea si selectarea materialelor pentru diverse aplicatii industriale;

- proiectarea tehnologiilor optime si a utilajelor de procesare a materialelor;

- proiectarea de tehnologii pentru protectia mediului industrial si a utilajelor tehnologice necesare acestor tehnologii, monitorizarea emisiilor poluante si masuri pentru reducerea acestora.

 

Activitătile didactice se desfăsoara în cele trei cicluri de studii: licenţă, masterat şi şcoală doctorală. În ciclul de licenţă, facultatea oferă următoarele domenii şi specializări:

Domeniul Ingineria Materialelor cu specializările:

- Ştiinţa Materialelor

- Ingineria Procesării Materialelor

Domeniul Ingineria Mediului cu specializarea:

- Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

 

Pregătirea prin studii universitare de masterat se face pe următoarele specializări:

Domeniul Ingineria Materialelor:

- Metalurgia pulberilor şi materiale avansate

- Materiale, micro şi nanotehnologii

- Ingineria şi managemenul procesării avansate a materialelor

- Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor

Domeniul Ingineria Mediului

- Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului;

- Procedee avansate în protecţia mediului;

- Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor;

- Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile;

- Antreprenoriatul dezvoltării durabile;

- Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile;

 

Şcoala doctorală oferă posibilitatea perfecţionării profesionale în domeniul Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului în regim cu frecvenţă - cu bursă, sau fără frecvenţă – cu taxă.