Logo Ingineria Materialelor si a Mediului

Bine ati venit la Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului - UTCN

Contact

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului
Bd. Muncii 103-105 Cod 400641 Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264 401 621 / Fax 0264 415 054
Secretariat: 0264 401 622 / Fax: 0264 415 054
Email: Corina.Bondor@staff.utcluj.ro

Consiliul facultatii

DEPARTAMENTUL STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

 1. Conf. dr. ing. Mariana Pop
 2. Prof. dr. ing.Liviu Brândușan
 3. Prof. dr. ing. fiz. Ionel Chicinaș
 4. Prof. dr. ing. Cătălin Popa
 5. Conf. dr. ing. Gavril Negrea
 6. S. l. dr. ing. Adriana Neag
 7. S. l. dr. ing. Marius Tintelecan

DEPARTAMENTUL INGINERIA MEDIULUI SI ANTREPRENORIATUL DEZVOLTARII DURABILE

 1. Conf. dr. ing. Viorel Dan
 2. Prof. dr. ing. Valer Micle
 3. Conf. dr. ing. Ovidiu Nemeș
 4. Conf. dr. ing. Horațiu Vermeșan
 5. S. l. dr. ing. Simona Avram
 6. S. l. dr. ing. Dan Porcar

DEPARTAMENTUL DE FIZICA SI CHIMIE

 1. Conf. dr. fiz. Petru Pășcuță
 2. Prof. dr. chim. Violeta Popescu
 3. Prof. dr. fiz. Radu Fechete
 4. Prof. dr. fiz. Coriolan Tiușan
 5. Conf. dr. fiz. Vasile Pop
 6. Conf. dr. chim. Mihaela Ungureșan
 7. Conf. dr. chim. Amalia Mesaroș

STUDENTI

 1. Crainic Ramona IPMI
 2. Costanas Codruta Stefania IPMI
 3. Csapai Alexandra MTA
 4. Chirali Ionut Liviu SM
 5. Opris Dan Alexandru SM
 6. Pralea Cristina Veronica SM
 7. Marinkas Anca Melania SM
 8. Truta Diana Bianca IPMI

COMISIILE PERMANENTE ALE CONSILIULUI FACULTATII 2016-2020

Comisia

Membrii

1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ȘI CURRICULUM UNIVERSITAR

Strategie dezvoltare, programe de studiu, acreditări, plane de invățământ, corelare fișe discipline

 • Prof. dr. ing. fiz. Ionel Chicinaș
 • Conf. dr. ing. Horațiu Vermeșan
 • Conf. dr. ing. Mariana Pop
 • Conf. dr. ing. Viorel Dan
 • Conf. dr. Fiz. Petru Pășcuță
 • Student Csapai Alexandra

2. RESURSE UMANE ȘI MATERIALE

Coordonează politica de personal a departamentelor, achiziții aparatură didactică, dezvoltarea laboratoarelor didactice

 • Prof. dr. fiz. Ionel Chicinaș
 • Conf. dr. ing. Mariana Pop
 • Conf. dr. ing. Viorel Dan
 • Prof. dr. Ioan Ardelean
 • Conf.dr. ing. Ovidiu Nemeș
 • Student Marinkas Anca Melania

3. RELAȚIA CU AGENȚII ECONOMICI ORIENTARE PROFESIONALĂ, PRACTICĂ

Registru agenți economici, întâlniri studenți - responsabili mediu economic, consilierea studenților în vederea efectuării practicii

 • Prof. dr. ing. Liviu Brândușan
 • Prof. dr. chim. Violeta Popescu
 • Conf. dr. ing. Gavril Negrea
 • Prof. dr. ing. Valer Micle
 • S.l. dr. ing. Dan Porcar
 • S.l. dr. ing. Marius Tintelecan
 • Student Crainic Ramona

4. COMISIA PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Legătura între centrele și grupurile de cercetare, politica de achiziții aparatură, organizare cercuri științifice studențești

 • Prof. dr.fiz. Coriolan Tiușan
 • Prof.dr.ing. Cătălin Popa
 • Prof. dr.fiz. Radu Fechete
 • Conf. dr. ing. Ovidiu Nemeș
 • S.L.dr.ing. Adriana Neag
 • Student Opriș Dan Alexandru

5. PROMOVARE, COMUNICARE ȘI IMAGINE

Relația cu Inspectoratele Școlare, cu liceele, mesajul facultății, promovare domenii, specializări, colaborează cu Comisia de admitere

 • Prof. dr. ing. Cătălin Popa
 • Conf.dr.chim. Mihaela Ungureșan
 • S.l. dr. ing. Simona Avram
 • S.L.dr.ing. Adriana Neag
 • Student Truță Diana

6. ETICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Rezolvă pe plan local probleme de etică, aprecierea cadrelor didactice de către studenți, analiza fișelor de apreciere

 • Prof. dr. fiz. Radu Fechete
 • Prof. dr. ing. Valer Micle
 • Prof. dr. fiz. Ioan Ardelean
 • Conf. dr. ing. Gavril Negrea
 • Conf.dr.chim. Amalia Mesaros
 • Student Pralea Cristina

7. COMISIA PENTRU PROBLEME STUDENTESTI

Ține legătura cu organizațiile studentești, probleme ale studenților, tutoriat studenți

 • Conf. dr. ing.Horațiu Vermeșan
 • Conf. dr. Marius Tintelecan
 • Conf. dr. fiz. Vasile Pop
 • Student Chirali Ionuț
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter