Program EURO 200

Prin Programul Euro 200 se acordă un ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou.

Beneficiarii acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
  2. b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei.

Cererile și actele pentru întocmirea dosarului se depun până la data de 20 mai 2024.

Cerere Program Euro 200

Acte necesare

Calendar Euro 200

Norme metodologice

Go back