Măriri de notă sesiune vară 2024

Stimați studenți,

Cererile pentru mărire de notă se pot depune la secretariatul facultății până în data de 04.07.2024 ora 14:00, sau online, scanate și trimise pe e-mail până la ora 24:00, la adresele corina.bondor@staff.utcluj.ro sau anca.crisan@staff.utcluj.ro

Puteți să vă prezentați la maximum 4 discipline pe an, dintre care 2 cu plată!

 

Model cerere de mărire - format pdf

Model cerere de mărire - format word

 

Conform Regulamentului ECTS:

„Art. 7.15 Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătățirii notei este posibilă la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an (dintre care două cu taxă). Evaluarea are loc în sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului, sau în cea de toamnă. Dacă studentul nu și-a îmbunătățit nota, acestuia îi va fi recunoscută nota obținută inițial, operată în sistem.”


În cazul în care doriți să vă prezentați la mai mult de 2 (două) discipline, este obligatoriu să atașați la cerere dovada plății (chitanța sau confirmarea de plată primită pe mail). Cererile neînsoțite de dovada plății nu vor fi procesate."

Go back