Marire de nota - sesiune iarna 2024

Stimați studenți,

Cererile pentru mărire de notă se pot depunde la secretariatul facultății până în data de 15.02.2024 ora 14:00, sau online, scanate și trimise pe e-mail până la ora 24:00, la una dintre adresele corina.bondor@staff.utcluj.ro sau anca.crisan@staff.utcluj.ro

Puteți să vă prezentați la maximum 4 discipline pe an, dintre care 2 cu plată!

Model cerere de marire

 

Conform Regulamentului ECTS:

Art. 7.15 Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătățirii notei este posibilă la solicitarea studentului, la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an universitar (dintre care două cu taxă). Evaluarea are loc în sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului, sau în cele cu taxă ale anului universitar în care examenele au fost promovate. Dacă studentul nu și-a îmbunătățit nota sau nu s-a prezentat la evaluare, acestuia îi va fi recunoscută nota obținută inițial, operată în sistem. Neprezentarea la evaluarea îmbunătățirii notei nu anulează solicitarea.

În cazul în care doriți să vă prezentați la mai mult de 2 (două) discipline, este obligatoriu să atașați la cerere dovada plății (chitanța sau confirmarea de plată primită pe mail). Cererile neînsoțite de dovada plății nu vor fi procesate."

 

Go back