!!! IMPORTANT: Organizare sesiune specială !!! (actualizat 21.01.2022)

Conform Hotărârii nr. 7 / 18.01.2022 a Consiliului de Administraţie al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, respectiv Hotărârii nr. 2 / 20.01.2022 a Consiliului Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului, studenţii care nu s-au putut prezenta la colocviile şi examenele din sesiunea curentă din motive medicale dovedite (certificat medical eliberat de către medicul specialist, decizie de carantină / izolare de la DSP) vor beneficia de o sesiune specială, între 21.02.2022 şi 2.03.2022.

Cererile pentru participarea la această sesiune vor fi însoţite de documentele medicale doveditoare şi vor fi depuse în intervalul 14.02.2022 – 17.02.2022 la Secretariatul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului. Planificarea evaluărilor din sesiunea excepţională va fi făcută, în urma centralizării cererilor primite, de către Decanatul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului.

Formular cerere de participare la sesiunea exceptionala (docx)

Formular cerere de participare la sesiunea exceptionala (pdf)

 

!!! IMPORTANT: DECLARATII STUDENTI !!!

Biroul Consiliului de Administraţie întrunit in 16.01.2022 a emis Decizia nr. 6/16.01.2022 referitoare la obligativitatea studenţilor de a completa declaraţia pe proprie răspundere ataşată şi de a o preda cadrului didactic la intrarea în examen/verificare. Declaraţiile vor fi apoi predate secretariatelor departamentelor.

Decizia Biroului Consiliului de Administraţie  nr. 6/16.01.2022 referitoare la obligativitatea studenţilor de a completa declaraţia pe proprie răspundere

NOTA DE INFORMARE declaratii studenti 

Model docx DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (romana); Model pdf DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (romana)

Model docx DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (engleza); Model pdf DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (engleza)

MENŢIUNE: sunt valabile şi formularele de declaraţie transmise anterior, cu singura observaţie că CNP-ul şi numărul matricol sunt opţionale, la punctul 3 din declaraţie s-a adăugat “7 zile”, iar în titlu s-a adăugat “_pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu ocazia participării la examenul de ____din data de _____ “___

_COMPLETĂRILE SE POT FACE CU SCRIS DE MÂNĂ PE MODELUL ANTERIOR_.

 

Sesiune Semestrul I anul universitar 2020-2021

LICENTA Ingineria Materialelor

LICENTA Ingineria și Protecția Mediului în Industrie

MASTER DDPM

MASTER PAPM

MASTER IDEDD

MASTER MIRND

MASTER SPS

MASTER MTA